Djurkommunikation

Djurkommunikation är ett samtal med djur, ett tyst samtal, mellan mig och djuret.

Hur går detta till?

Det är medialt och kan enklast förklaras att är som en typ av tankeöverföring. Man för en konversation precis som vi, fast i tysthet, som en tankeöverföring. Det kan ske med ord, det kan ske med bilder som djuret väljer att visa och de kan även ge en känsla till en.

Det är svårt att förklara och många har varit skeptiska till det, men dem har blivit positivt överraskade och tyckt att det var intressant och informativt och har rekommenderat det vidare till andra.

Hela samtalet mellan mig och djuret skrivs ned under tiden som kommunikationen pågår. När kommunikationen är avslutad så går jag igenom det som kommit fram med ägaren, samt att jag lämnar det jag skrivit ned till ägaren innan jag går. Ibland kan det som kommit fram leda till följdfrågor av ägaren och då har jag
möjlighet att ställa frågan till djuret för att se om det kan bringa klarhet i vad det är hen menar.

Varför djurkommunikation?

Många av mina kunder har kontaktat mig pga. att djuret har lagt sig till med ett visst beteende och man vill då försöka få klarhet i vad och varför det blivit så, samt att man vill kunna göra något åt det för allas bästa. Vissa vill bara ta reda på om deras pälskling har något hen vill förmedla.

Jag har haft många samtal med djur och det är helt fantastiskt vad det kan komma fram mycket bra information från djuret, som ägaren kan använda för att skapa en ännu bättre förståelse och relation till sitt djur. Det är viktigt att veta att detta är inte ett sätt att kunna fostra sitt djur genom, utan det är ett sätt att få bättre förståelse ägare och djur emellan.

Vart sker detta samtal/besök?

Jag har en mottagning som man kan komma till om det är mindre djur. Jag gör även hembesök om man vill det, oavsett storlek på djuret.

Pris och bokning

Pris för kommunikation är 800kr per djur. Om jag ska komma till er, tillkommer en kostnad på 30kr / mil.

Ring mig gärna för att boka tid!

073 317 58 61